ABOUT

LINE MyRestaurant

Objective

Create Tutorials/How to Video สำหรับแพลตฟอร์ม LINE MyRestaurant เพื่อทำความรู้จักและสามารถใช้งาน LINE MyRestaurant ได้อย่างเข้าใจ

Overall

LINE MyRestaurant เป็นแพลตฟอร์มสำหรับร้านค้าร้านอาหารโดยเฉพาะ Video ได้อธิบายถึงขั้นตอนต่างๆ ในการใช้งาน ตั้งแต่ การสมัครเข้าใช้งาน การทำความเข้าใจยอดขายเชิงลึก การสร้าง Smart Menu ไปจนถึงการออกแบบ Rich Menu เนื่องจาก LINE MyRestaurant มีฟีเจอร์ต่างๆ ที่ตอบโจทย์คนทำธุรกิจร้านอาหารโดยเฉพาะ การมี Tutorials Video ที่เน้นความเข้าใจง่าย รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน จึงเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับการทำธุรกิจบนแพลตฟอร์ม LINE MyRestaurant

Process

Tutorials Video สำหรับ LINE MyRestaurant เริ่มจากการเขียนและปรับแต่งสคริปท์ที่ว่าด้วยวิธีการใช้งานฟีเจอร์และเครื่องมือต่างๆ พร้อมกับออกแบบงานดีไซน์ด้วย Mood & Tone ที่เน้นถึงความเป็นมืออาชีพในการขายของและโฆษณา ให้เหมาะสำหรับธุรกิจร้านอาหารโดยเฉพาะ โดยโชว์ขั้นตอนการทำงานที่ดูง่าย ให้การใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ บนแพลตฟอร์ม LINE MyRestaurant เป็นเรื่องที่ทำได้โดยง่าย และใครๆ ก็เข้าใจได้ด้วย LINE MyRestaurant: Tutorials Video