ABOUT

LINE BIZ CLUB

Objective

ออกแบบ CI Book เพื่อ Rebranding LINE BIZ CLUB จากเดิม (LINE FAMILY CLUB) ให้ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมาย

Overall

เพื่อเพิ่มยอด Engagement ให้กับ LINE BIZ CLUB พื้นที่ระหว่างพ่อค้าแม่ค้า รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้า เพื่อให้เชื่อมต่อเข้าหากัน LINE BIZ CLUB จึงเป็นการ Rebranding มาเพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ผู้ใช้งานมากขึ้น ด้วย Vibes ที่ให้ความรู้สึกของความเป็นนักธุรกิจ ดูเป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็นคนรุ่นใหม่ และยังมีความสนุกสนานเข้าถึงง่ายอยู่ในตัวอีกด้วย อีกทั้งยังคงความเป็นแบรนด์ LINE เอาไว้ด้วย ที่เปรียบให้ เส้น (line) เป็นดังด้ายหรือเส้นสายที่เชื่อมโยงผู้คนให้สามารถเข้าถึงกันได้โดยง่าย

Process

RISE Creative Space ได้ออกแบบ CI Book, Key Visual, Graphic Concept, ออกแบบ Brand Applications ต่างๆ เพื่อ Rebranding ให้ LINE BIZ CLUB ให้ดูสนุกเข้าถึงง่าย เป็นชุมชนที่เชื่อมโยงผู้ใช้งานจากแพลตฟอร์มต่างๆ ของ LINE เข้าหากัน โดยการตีความวัตถประสงค์และคุณลักษณะของ LINE BIZ CLUB ด้วยการแสดงออกมาผ่านความเป็นเส้นสายที่เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ของผู้คนและชุมชน อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์ของการเป็นพื้นที่หรือแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเจ้าของกิจการ เจ้าธุรกิจ พ่อค้าแม่ขายยุคใหม่ บน LINE BUSINESS อีกด้วย