ABOUT

Hada Labo

Objective

สร้างการรับรู้และเพิ่มยอดขาย ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ จากการคิดสร้างสรรค์ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ และออกแบบ Key Visual เพื่อให้เกิดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย

Overall

Hada Labo ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ที่ต้องการพัฒนาแบรนด์ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ภาพลักษณ์ที่น่าดึงดูดและสร้างความสนใจของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น RISE จึงถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้น ผ่านการคิดสร้างสรรค์และออกแบบในคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจน ตามกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ เพื่อสร้างยอดขายและต่อยอดธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

Process

RISE คิดสร้างสรรค์และออกแบบ Concept, Mood & Tone ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสานต่อในการถ่ายภาพให้ตรงตามแผน และสร้างการรับรู้ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยการคิดและออกแบบเนื้อหา รูปภาพ กราฟิก ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebbok, Instagram, Twitter และอื่นๆ เพื่อกระจายการรับรู้และเพิ่มยอดขายให้กับแบรนด์