ABOUT

Builder Beast

Objective

สร้างสรรค์และออกแบบ Portfolio ผ่านภาพและกราฟิก เพื่อรวบรวมผลงานของแบรนด์ ให้เกิดความน่าเชื่อถือ และสร้างความสนใจของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการออกแบบภายใน (Interior Decoration)

Overall

Builder Beast แบรนด์สถาปัตยกรรมออกแบบภายใน ที่พร้อมให้คำปรึกษาและปรับปรุงพื้นที่อยู่อาศัย โดยต้องการรวบรวมผลงานต่างๆ (Portfolio) ที่เคยจัดทำ ทั้งการให้คำปรึกษา การปรับปรุง/ แก้ไข รวมถึงการออกแบบและบิลท์อินภายใน เพื่อสร้างโปรไฟล์และภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เกิดความน่าสนใจยิ่งขึ้น

Process

RISE จัดทำและออกแบบภาพกราฟิกในการรวบรวมผลงาน (Portfolio) ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย ผ่าน Mood & Tone ที่ตรงโจทย์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ และสร้างสรรค์ภาพรวมของ Portfolio ให้เกิดความน่าสนใจและตรงกลุ่มเป้าหมาย